روی خط استوا

"...امروز همه میدانند انچه در غرب نیز دموکراسی خوانده میشود چرخش قدرت از یک شبکه به شبکه ای دیگر برای پیشبرد منافع سرمایه داران است و انچه دموکراسی به معنی افزایش مانور مردم و پاسخگویی اهالی قدرت است متعلق به فضاهایی خارج از استیت است. همچنین در خود مغرب زمین، تحول خواهان رادیکال تمدنی نیز میدانند که دولت امروزی با چارچوب فلسفی مدرن متولد شده است و حضور در ساز و کار آن تنها منطق مدرن را بازتولید میکند و استیت مدرن همه چیز تولید میکند غیر از آلترناتیو


شانزده سال پیش بعضی در سودای “اصلاحات” و تحقق “جامعه مدنی”به صندوق رای دولت پناه آودند و ۸ سال پیش عده ای دیگر در سودای تمدن سازی انقلابی با نگاهی مشابه به بالارفتن از نردبان دولت مدرن متوسل شده اند. از ۱۶ سال پیشی ها عده ای (‌اگر نگوییم نسلی) سرخورده درآمد که یا سر از رادیوهای بیگانه اوردند و یا جذب بازار شدند و از ۸ سال پیشی ها متولیان مراکز فرهنگی و رسانه های نفتی و بورژوازی حزب اللهی پدید آمد


بنابراین از این صندوق رای که از قضا امانتدار خوبی است نه “دموکراسی سبز” و “مطالبات مردم” بیرون می آید و نه “اسلام ناب” و”مقدمات ظهور.” از این صندوق تنها سلیقه ای در نوع اداره جامعه شبه مدرن ایرانی و شبکه ای جدید از اهالی قدرت بیرون می آید. شبکه ای که بلا استثنا چه مسلمان چه لیبرال، همه هژمونیک و قدرت طلب هستند...."


پ.ن۱:بخش هایی از دیدگاه آقای دخانچی که به نوعی حرف من هم هست.

شرح کامل متن رو می تونید در اینجا بخونید.

پ.ن۲:

state:دولت(استیت)

alternative:پیشنهادی دیگر.سیاست برتر(آلترناتیو)

البته این هم بگم کلمه استیت تعریف جامعی داره منتها به طور کلی به دولت اطلاق میشه.


  • صبا ...