روی خط استوا

همچنان معتقدم وقتی جریانی با تخریب چهره های رقیب،تهیه لیست و تبلیغات و نه امتیاز داشتن برنامه ای قدرتمند،بر سرکار می آید به معنای آن است که کیفیت انتخاب سیاسی مردم سیر نزولی پیدا کرده.بحث بر سر فرهنگ سیاسی است نه جریان های اصول گرا و اصلاح طلب.

مساله بر سر تکرار اشتباهات گذشته است که متاسفانه از آن درس نگرفته ایم.آن چه که رخ داده دوباره همه چیز را دو قطبی می کند و این برای فضای سیاسی جامعه التهاب آور و خطرناک است.

وقتی مردم به لیست سی نفره رای میدهند یعنی حزبی شدن انتخابات یعنی خط خوردن گزینه مهم"رقابت بر اساس صلاحیت ها و شایستگی ها"و این تاسف بار است.

شما را ارجاع می دهم به شیوه رای آوردن رئیس جمهور پیشین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش که با تخریب و اتهام علیه سه رقیب خودش جامعه را به  قطب احمدی نژادی ها و موسوی ها تقسیم کرد.

متاسفانه سنت غلط زنجیره ای از اشتباهات پیاپی را رقم خواهد زد.همان طور که پیش تر ها در یادداشتی گفتم:اولین کسی که رسم وزیر کشی را بنا گذاشت دستش به خون تمام وزیران کشته شده در تاریخ آلوده است؛پس این نوشتار درصدد رفع اتهام از جریان و گروه خاصی نیست بلکه می خواهد تلنگری باشد بر فضای سیاسی این روزها.

نویسنده نه عصبانی است نه نگران دولتمردی است.هزینه روند بیمارگونه کنونی را همه ما خواهیم پرداخت.

زمزمه هایی می شنوم از مردمی که در ۹دی به خیابان ها آمدند تا اعتراض خودشان را به آشوب های خیابانی سال ۸۸اعلام کنند.زمزمه هایی مبنی بر اینکه:"تمام فتنه ها از دانشگاه ها است و باید دانشگاه ها را به آتش کشید وگرنه ما را به آتش می کشند!"

در چه زمانه عجیبی گیر افتادم!از خودم می پرسم پس فلسفه و علت راهپیمایی ۹دی چه بود؟!مگر اعتراضتان نسبت به تندروهایی نبود که مغازه ها رابه آتش کشیدند و مردم را مجروح کردند و روی پرچم های امام حسین پایکوبی کردند؟!

شما مگر به "شیوه غلط اعتراض"معترض نبودید؟!

حالا راهکارتان آتش زدن دانشگاه هاست؟!حتما هم قصدتان عدالت است!

چه قدر نگاه شما به نگاه خوارج نزدیک است.آنها هم می خواستند بی علی به عدالت برسند.چگونه مدافعان عدالتی که راهکارهایتان عادلانه نیست؟!آتش زدن؟!دانشگاه؟!به چه جرمی؟!"شبیه شما فکر نکردن"؟!


"نگران نباشید کسی شما را به آتش نمی کشد تا زمانی که اندیشه های خودسرانه خودتان شما را به آتش نکشیده"

خط آخر خطاب به تمام افراد تندروی هر دو جریان است که این روزها پیکره بی جان نقد را با تهدید و اهانت و تهمت  نحیف تر می کنند.اگر به خودتان رحم نمی کنید به ساحت اندیشه رحم کنید و آن را با شتابزدگی آلوده نکنید.

  • صبا ...