روی خط استوا

بعد از چالش اونا عرب هستن ما خوبیم!

اونا افغانستانی هستن و بازم ما خوبیم!

هم اکنون بینندگان عزیز توجه شما را جلب می نمایم به چالش اونا شهرستانی هستن ولی باز ما خوبیم!

عارضم به خدمتتون که ما همینجوری داریم رو به عقب راه می ریم و این رفتارها نشون دهنده اوضاع بحرانی این روزهای ماست.

به قول غزاله علیزاده عزیز که خدایش رحمت کناد:"ما طوری رفتار می کنیم انگار که گذشته ای نداریم"

این رفتارها به غیر از نفرت پراکنی هیچ انعکاس دیگه ای نداره،تحقیر کردن آدم ها به خاطر رنگ پوست،جنسیت و نژاد و ...دیگر ویژگی هایی که خودشون هیچ نقشی در ساختنش نداشتن،و جبر عاملش بوده،یک رفتار بدوی که روز به روز دنیای شما رو کوچک تر می کنه.

  • صبا ...