روی خط استوا

نمی دونم این اسناد پولشویی و فساد مالی پاناما تا چه اندازه صحت دارن.معمولا وقتی چنین خبری با این حجم پوشش رسانه ای مواجه می شه،باید در پذیرفتنش تامل کرد!

اما لیستی که ویکی پدیا منتشر کرده از اسامی موجود در اسناد پاناما واقعا خواندنی!

توی این لیست از نام پوتین گرفته تا لیونل مسی و آمیتا پاچان تا نام کارگردان اسپانیایی پدروآلمودوار دیده می شه!

فهرست پاناما

  • صبا ...