روی خط استوا

اگر اصول گرا هستید،پیشنهاد می کنم این کانال تلگرام رو دنبال کنید:

bighanooon@

و اگر اصلاح طلب هستید،پیشنهاد می کنم این کانال تلگرام رو دنبال کنید:

drsalaam@  • صبا ...