روی خط استوا

هفتادیها همانگونه اند که دهه هفتاد بود. دهه هفتاد دهه تجلی نیولیبرالیسم ایرانی است. در نیولیبرالیسم بازار به دولت میگوید من برای تو تعیین تکلیف میکنم نه تو برای من. هفتادی همین است. هفتادی متولد دهه نیولیبرالیسم ایرانی است. او میخواهد برای همه چی تعیین تکلیف کند. همانند بازار اقا بالاسر و ناظر نمی خواهد. هفتادی میخواهد ازاد باشد، به حال خود رها شود، از ازادی اش هم انتظار زیادی ندارد. هفتادی پالادیوم و مصرف را دوست دارد. هفتادی اصولا ایدیوژیک نیست، نه اهل مطالعه های عمیق سیاسی و اجتماعی است نه اهل مبارزه و انقلاب. هفتادی اهل کافی شاپ است و هری پاتر. هفتادی نه مذهبی است نه ضد مذهب است. هفتادی به دنبال "حال خوش" است. هفتادی به معنویت علاقمند است اما گزینش میکند. هم به رایفی پور و حسن عباسی گوش میدهد و هم "منو تو" تماشا میکند و کنسرت راک مجوز دار میرود. هفتادی نسل سوشیال مدیا است. او دراینستاگرام است. هم عکس مدونا میبیند همه بچه های راهیان نور را. هم عکس حاج قاسم را لایک میکند و هم خواننده استیج را. او با تلگرام و ایسکایپ زمان و مکان های سنتی را درهم میشکند. هفتادی میتواند هم در خانه باشد و هم نباشد. هم مقید باشد و هم نباشد. هفتادی سکس را از امر اخلاقی متمایز کرده است. با نگاه او میتوان دوست دختر یا پسر داشت و عاشق هلالی بود. میشه اهل هیات بود و وسط روضه احوالش را پرسید. خلاصه اینکه از ظاهر هفتادی نمیتوان رفتار جنسی خصوصی او را حدس زد. هفتادی کمتر در خیابان ابراز علاقه میکند. ترجیح میدهد از بین شبکه دوستان معشوق خود را انتخاب کند. هفتادی چادری دوست دارد خوش تیپ باشد. هفتادی بی حجاب، دوست ندارد به خاطر نوع لباس پوشیدنش کسی فکر بدی درباره او بکنند. پسر هفتادی مذهبی دوست دارد کول باشد، پسر هفتادی غیر مذهبی برایش چادری و غیر چادری ندارد. هفتادی یاد گرفته است که چگونه با همه باشد و باهیچکس نباشد. هفتادی در کات کردن استاد است. هفتادی نسبت به ازدواج له و علیه نیست. عجله ای برای ازدواج ندارد ولی پایش هم بیفتد ازدواج میکند. هفتادی نسبی گراست. او هم به قباد حق میدهد هم به شهرزاد. هفتادی هم با امریکا بد است هم خوب. با نظام سیاسی هم بد است هم خوب. از نظر او نسل قبلی ها علافند و وقت تلف کن. هفتادی پاراگماتیسم است. واقعیت گراست. لذت جو نیز هست. لذت و واقعیت رفتار اجتماعی او را سامان میدهند. هفتادی متولد سیاست های اقتصاد باز هاشمی، فضای ازاد سیاسی خاتمی، بی چارچوب بودن احمدی نژاد و پاراگماتیسم روحانی است. هفتادی پست مدرنی است که مدرن نشده است. هفتادی یعنی ما. محصول ما و آینده ما.

  

 میلاد دخانچی

  • صبا ...

نسل

هویت

چالش