روی خط استوا

آدم از زمین که به آسمان نگاه کند، ستاره می بیند راستی ستاره ها وقتی به زمین نگاه می کنند،چه می بینند؟!

  • صبا ...

نظرات  (۳)

  • ماهی سیاه کوچولو
  • اوتا هم دارن بالاتر از خودشونو آسمون بالاشونو نگا میکنن نه پایینو
    سیاهی
    چرک و کثافت وسط یه حجم کروی شکل آبی :|