روی خط استوا

موقع نزدیک شدن به آدم هایی که نمی شناسید کلماتتون رو بشمرید،اگر این کار رو نکنید،اونا براتون می شمرند!

  • صبا ...