روی خط استوا

+گاهی تصور می کنی با یک نفر حرف می زنی و از آن به بعد تنهاییت تمام می شود،اما بعد می فهمی بودن با او تنهاییت را بزرگ تر می کند.

+یک سال را صرف ساختن می کنی و درست وقتی فقط یک قدم به خط پایان مانده،همه چیز از دست می رود آن هم به مسخره ترین شکل ممکن!مثل شوک می ماند.انگار که هیچ اتفاق خوبی قرار نیست بیفتد.

+اینکه اتفاقات خوب برای تو نمی افتد و عده ای بدون اطلاع از زندگیت تصور یک روزگار با شکوه را برایت دارند و بر اساس تصورشان افترا می زنند،بخش مزخرف آن روی ماجراست.

+هنوز هم شهناز شگفت زده ام می کند!گاهی در بدترین شرایط دوست هایی که نه تنها به دلداری دادنت اکتفا نمی کنند بلکه بلند می شوند و برای تو می دوند آن هم بدون اینکه ازشان بخواهی یا توقعی داشته باشی،یک معنا بیشتر ندارد:هنوز آدم خوشبختی هستی!

من خوشبختم چون شهناز را دارم و تقریبا بیشتر دوستانم چنین ویژگی را دارند...

در همه آنها  این مشخصه ها ثابت است:

۱.آنقدر تعصب نشان می دهند برای آنکه  راستش را بیان کنند که شنونده دعا می کند ای کاش یک وقت هایی برای دلخوشی هم که شده دروغ بگویند،برای همین دوستان من اغلب جز افرادی هستند که برخی ممکن است ازشان  فاصله بگیرند ولی من کماکان از صداقتشان لذت می برم.

۲.با جان و دل وفادارند

۳.باهوش هستند،اغلب مشغول تحصیل در رشته هایی خاص یا نویسنده مقالات علمی،پژوهشی

+اما داشتن دوستان خوب هم دلیل نمی شود که یک وقت هایی احساس تنهایی نکنی،چون قرار نیست آنها بار تمام زندگی تو را بر دوش بکشند،نه شرط انصاف است نه واقعیت این اجازه را می دهد،یک وقت هایی باید تنها باشی و تنها جلو بروی...

+چند وقت پیش که در یک شرایط ناگزیری از کسی کمک خواستم و نه تنها دریغ شد که کوهی از منت را روی شانه هایم  گذاشت ،فهمیدم در شناخت غریبه ها،دوستانم را معیار قرار داده ام  و گاهی زیادی خوشبین بوده ام.

+گاهی که امکانات دنیای واقعی قادر نبوده بهم کمک بکند از دوستان دنیای مجازیم کمک خواسته ام،تعداد کسانی که اینجا کمکم کردند خیلی بیش از تصورم بوده!جا دارد به خاطر کمک هایی که در این چند روزه به من کردند ازشان صمیمانه سپاسگزاری کنم.

مخصوصا از آنای خیابان وانیلا،مجید صدر و شاهزاده شب عزیز به خاطر همراهی و همیاری های صادقانه شانپ.ن:از شهناز پیشترها اینجا و اینجا نوشته ام.

پاره یادداشت ها،مجموعه نوشته های پراکنده ای است در شرح احوالات نویسنده

  • صبا ...