روی خط استوا

خیلی از دوستان تصور کرده بودن که در هشتمین قسمت خبر رادیوبلاگیها،گوینده خبرها من هستم و براشون سوال پیش آمده بود.

نه عزیزان من ،گوینده این بخش خبری حنانه جان هستن که تازه به جمع ما پیوستند و به نظر من کاملا حرفه ای اجرا می کنند.

من فقط همان تک جمله ابتدایی رو گفتم"باسلام با هشتمین قسمت...":دی

  • صبا ...