روی خط استوا

۱ مطلب با موضوع «خودنویسی» ثبت شده است

شاید به آنچه که دوست داشتم نرسیدم،اما خوشحالم که از چیزهایی که دوست نداشتم،عبور کردم.

  • صبا ...